• Projekt sfinansowany przez Fabryki Mebli Forte S.A
  w ramach Programu Inicjatyw Pracowniczych “FORMY – FABRYKA INICJATYW”
 • Realizatorzy Projektu: Pracownicy Fabryki Mebli Forte Oddział Suwałki, Klub Rowerowy MTB Suwałki, Nadleśnictwo Suwałki
 • Administrator Trasy Narciarskiej “PAPIERNIA”: Klub Rowerowy MTB Suwałki – tel.: 889 730 990

Wsparcie merytoryczne:

Zasady korzystania z trasy narciarskiej

 

 1. Trasa jest przystosowana do stylu klasycznego. Zaleca się uprawianie narciarstwa biegowego jedynie po trasie do tego przeznaczonej.
 2. Narciarstwo biegowe uprawiane jest na własna odpowiedzialność i ryzyko narciarzy.
 3. Korzystający z trasy narciarskiej powinien brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, w szczególności na warunki atmosferyczne, stan nawierzchni trasy, ukształtowanie terenu oraz innych użytkowników terenu.
 4. Technika, sposób oraz szybkość jazdy na nartach musi być dostosowana do warunków panujących na trasie oraz umiejętności narciarza.
 5. Korzystający z trasy ma obowiązek dostosowania się do wskazań i poleceń zarządcy terenu oraz administratora trasy.
 6. Korzystanie z trasy jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem powyższych zasad.
Kodeks narciarza biegowego
 1. Każdy narciarz zachowuje się na trasie biegowej tak, aby nie przeszkadzać innym i nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia.
 2. Każdy narciarz przestrzega zasad obowiązujących na trasie, stosuje się do jej oznakowania, a w szczególności do narzuconego kierunku jazdy.
 3. Na odcinkach ze śladem podwójnym obowiązuje ruch prawostronny. Narciarze biegający w grupach muszą korzystać z prawego toru.
 4. Wyprzedzanie jest dozwolone po wolnym torze lub poza torami z lewej lub z prawej strony. Narciarz wyprzedzany nie ma obowiązku ustępowania miejsca za wyjątkiem miejsc gdzie wyprzedzanie poza torem jest niebezpieczne.
 5. Podczas mijania się narciarze mają obowiązek zjechać na prawo. Na trasie pochyłej narciarz biegnący pod górę ustępuje miejsca zjeżdżającemu w dół.
 6. Podczas wyprzedzania oraz mijania się kije narciarskie należy trzymać blisko ciała, tak aby nie doszło do kolizji.