Nazwa zadania: „Wzmocnienie działań misyjnych i rozwój instytucjonalny Klubu Rowerowego MTB Suwałki”

Kolarstwo to piękny sport. Lista jego zalet jest bardzo długa. Niestety ma też jedną wadę. Jest dość kosztowną dyscypliną sportu. Cena dobrego roweru wyścigowego może sięgnąć ceny samochodu, a przecież rower to nie wszystko. Kolejne koszty generują opłaty startowe, dojazdy na zawody czy obsługa trenerska. Od kilku lat Klub Rowerowy MTB Suwałki realizuje swe zadania statutowe głównie przy wsparciu Miasta Suwałki. Nie są to środki wystarczające i często ograniczają zakres działania. W tym roku klub pozyskał jeszcze jedne istotne źródło finansowania. Został beneficjatem Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Realizuje zadanie publiczne sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa pod nazwą „Wzmocnienie działań misyjnych i rozwój instytucjonalny Klubu Rowerowego MTB Suwałki”

Okres realizacji zadania będzie trwał przez 2 lata począwszy od 1.10.2021. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na rozwiązanie problemów logistycznych związanych z przemieszczaniem się reprezentantów klubu na zawody, jak również transportem rowerów. Członkowie klubu mogą też liczyć na wsparcie instruktorskie przy budowaniu formy startowej. Pozyskane środki będą miały istotny wpływ na działalność Klubu Rowerowego MTB Suwałki. Zapewnią rozwój i pozwolą na jeszcze lepszą realizację zadań statutowych, w tym na starty w zawodach większej grupy zawodniczek i zawodników, organizację zawodów kolarskich  oraz szkolenie młodych adeptów kolarstwa.